Sự phát triển của trẻ từ 25 đến 30 tháng tuổi

26/04/2005 09:15:07 (Internet)
Hình khối giúp phát triển trí thông minh

Hình khối giúp phát triển trí thông minh

Sự phát triển của trẻ từ 25 đến 30 tháng tuổi

Lứa tuổi này các em đã biết cởi quần áo, xây tháp cao. Những em phát triển nhanh còn có thể tự rửa và lau tay, biết đánh răng, gọi tên bạn bè, phân biệt màu sắc... Một số em phát triển đặc biệt có khả năng nói rõ ràng hơn trước.

Để giúp con hoàn thiện hơn các kỹ năng nghe, nói, bạn nên thường xuyên nói chuyện với bé và nhớ phát âm chậm, rõ ràng chứ đừng nói ngọng theo cháu.

Nếu cháu thích, cho nó một viên phấn để vẽ. Những đường nguệch ngoạc ấy rất có ý nghĩa cho sự phát triển của trẻ con ở tuổi này

Tuổi

Kỹ năng cơ bản
(Thể hiện ở hầu hết trẻ em)

Kỹ năng nổi bật
(Thể hiện ở một nửa số trẻ em)

Kỹ năng đặc biệt
(Thể hiện ở một số ít trẻ em)

25, 26 tháng

- Biết cởi quần áo
- Gọi tên một số bộ phận cơ thể
- Xây những hình tháp cao hơn

- Tự rửa và lau tay
- Ðánh răng (có sự giúp đỡ) - Biết tự mặc quần áo
- Nói rõ ràng hơn trước
- Ném banh cao hơn

- Nói rõ ràng hơn
- Biết vẽ những nét thẳng đứng

27, 28 tháng

- Nói rõ ràng hơn trước
- Biết tự mặc quần áo
- Biết nhảy

- Xây tháp hình khối cao hơn trước - Nói rõ ràng hơn trước

- Biết vẽ những nét thẳng đứng
- Có thể giữ thăng bằng trên một chân

29, 30 tháng

- Biết tự chải răng (có sự giúp đỡ)
- Biết rửa và lau tay

- Biết vẽ nét thẳng đứng
- Nói rõ ràng hơn trước
- Có thể giữ thăng bằng trên một chân

- Biết tự mặc áo chui đầu
- Có thể gọi tên màu sắc
- Có thể gọi tên bạn bè

(Internet)

Theo wtt

Lứa tuổi này các em đã biết cởi quần áo, xây tháp cao. Những em phát triển nhanh còn có thể tự rửa và lau tay, biết đánh răng, gọi tên bạn bè, phân biệt màu sắc... Một số em phát triển đặc biệt có khả năng nói rõ ràng hơn trước.


Ý kiến bình luận